Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-10-14  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Tус шүүхийн тамгын газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд "Мэдээлэл технологийн аюулгүй байдал”-ын талаар сургалт зохион б

Огноо: 2019-10-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас мэдээллэж байна

Дорнод аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс дотооддоо зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Огноо: 2019-10-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Тус шүүхийн тамгын газрын Хэвлэл, мэдээлэл олон нийттэй харилцах албанаас “Нээлттэй шүүх” арга хэмжээг 2019.09.27-ны өдөр зохион байгууллаа.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?