Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-11-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалт зохион байгуулах тухай

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалт зохион байгуулах тухай

Огноо: 2019-11-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Залуучуудын зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Залуучуудын зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан олон нийтэд чиглэсэн ажлын хүрээнд Дорнод аймгийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш

Огноо: 2019-11-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам"-ын өөрчлөлтийн талаар шүүгч ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Дорнод аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам"-ын өөрчлөлтийн талаар шүүгч ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?