Албан байгууллагад ариутгал, халдваргүйтгэл, цэвэрлэгээ хийх зааварчилгаа