Та Дорнод аймгийн шүүх ийн Тамгын газрын дарга  Цэрэндорж овогтой Мөнхсайхан-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.