Та Дорнод аймгийн шүүх ийн Нарийн бичгийн дарга  Болорцэцэг овогтой Болортуяа-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.