-1

НЭЭЛТТЭЙ ШҮҮХ ӨДӨРЛӨГ ХИЙЛЭЭ

2024-03-27    |   783

        Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр “Нээлттэй шүүх өдөрлөг”-ийг Хэрлэн сумын 3 дугаар багийн ажлын албаны байранд зохион байгууллаа.

       “Нээлттэй шүүх өдөрлөг”-өөр шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан, мэдээлэл хүргэж, гарын авлага тараах материал түгээсэн бөгөөд  Хэрлэн сумын 2, 3 дугаар багийн нийт 56 иргэн уг арга хэмжээнд оролцож шүүхийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаарх санал, асуулга /судалгаа/-д хамрагдлаа.

  

        Өдөрлөгийн үеэр шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга С.Батбаатар “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн талаарх ойлголт”, шүүгчийн туслах Г.Эрдэнэбат “Зөрчлийн тухай хуулийн онцлог заалт”, мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн А.Өнөржаргал “Шүүхэд мэдүүлэх эрх”, эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Тамираа “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны онцлог, давуу тал”, архив, бичиг хэрэг эрхлэгч О.Цэцэгмаа “Шүүхийн салбар архиваас олгох лавлагаа, тодорхойлолт”-ын талаар тус тус мэдээлэл хүргэж, иргэдийн сонирхсон асуултад тухай бүр хариулт өгч ажиллалаа.

   

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

. . .