Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам